BOEK: De kartuis van Sinte-Cruys

Genadedal, Kartuizersstraat, Paradijsstraat, Wiedauwbos, Koolstuk, Kartuizersmeers, Mantelstuk, Kloostermuur, toch wel ongewone straatnamen voor een wijk in Sint-Kruis, tenzij... men 700 jaar teruggaat in de tijd, tot in 1318. Toen ontstond op deze plek het kartuizerklooster Genadedal.

Dit nieuwe boek van Pol Declercq verhaalt de geschiedenis van de ‘kartuis van Sinte-Cruys’ die gedurende 465 jaar in Sint-Kruis en in Brugge heeft bestaan.

De uitgave verscheen in de context van de "Week van de Kartuis van Sinte-Cruys" van 11 tot 15 augustus 2018. In het Gemeenschapshuis te Sint-Kruis was er een tentoonstelling met originele documenten, foto’s, kaarten en voorwerpen uit het kartuizerleven. Daarnaast werd ook de film "De Grote Stilte" vertoond en werd er een gegidste wandeling opgezet.

Het boek (327 blz.) is te koop aan 20 € bij Pol Declercq, Kartuizersstraat 112, Sint-Kruis.

Reserveren en intekenen per e-mail genadedal2018@gmail.com of tel. 050/35.22.97.

Betaling op rekening BE10 0018 4091 4904 op naam van ‘Genadedal 2018’.