Zuidema, Liesbeth

De door Rogier van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut als verbeelding van de laatmiddeleeuwse sacramentsverering. Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000.