Cartusiana verwerft Register van Rooklooster-archief van Pieter Obbema / Cartusiana acquires the private archives of Pieter Obbema related to the Rooklooster Register

Op vrijdag 27 oktober 2017 namen Frans Hendrickx en Tom Gaens in de Nationale Bibliotheek van Nederland te Den Haag het privé-archief van wijlen Prof. dr. Pieter Obbema (†2015), voormalig conservator van de Westerse handschriften van de ​​Leiden University Library, in ontvangst uit handen van dr. Ed van der Vlist, conservator van de middeleeuwe handschriften. Het betreft met name archivalia die betrekking hebben op Obbema's jarenlange studie en editieplannen van het zogenaamde Register van Rooklooster, een laatmiddeleeuwse bibliotheekcatalogus afkomstig uit het regulierenklooster van Rooklooster te Oudergem, vandaag bewaard in de Österreichische Nationalbibliothek te Wenen (onder de signatuur Series nova 12694).

Cartusiana bewaart en ontsluit archieven van wetenschappers die zich met de kartuizerorde hebben beziggehouden. Omwille van het grote belang van het Rooklooster Register voor de studie van middeleeuwse kartuizerbibliotheken, heeft Cartusiana enkele jaren geleden een microfilm van deze catalogus digitaal ter beschikking gesteld via de website http://rrkl.cartusiana.org, in samenwerking met de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. In de nabije toekomst zal deze website verder uitgebouwd en geüpdatet worden, waarbij ook de erfenis van Obbema zal geïntegreerd worden.

***

On Friday, October 27th, 2017, Cartusiana acquired the private archive of Prof. dr. Pieter Obbema (†2015), former curator of Western Manuscripts at the Leiden University Library, related to the famous Rooklooster Register. Frans Hendrickx and Tom Gaens received Obbema's archive out of the hands of dr. Ed van der Vlist, curator of medieval manuscripts at the National Library of the Netherlands in The Hague (NL). In the near future, Obbema's heritage will be integrated into the Rooklooster website (http://rrkl.cartusiana.org). This website currently contains a digital edition of a microfilm of this extraordinary catalogue, made available in cooperation with the Österreichische Nationalbibliothek in Vienna (AT), and will be further updated in the coming years.