1.5.1.1 Algemeen archiefoverzicht

Den Haag, Nationaal Archief (NA)

archiefnaam Archief van de Graven van Holland
archiefinventaris nr. 3.01.01
periode 1189-1581 / ca. 1650
inhoud met betrekking tot het Utrechtse kartuizerklooster:
- nr. 150 Akte, opgemaakt 20 oktober 1446, houdende getuigenis door prior en convent van het kartuizer klooster Bloemendaal bij Utrecht inzake de betaling van de bede aan Jacob van Gaasbeek en diens opvolgers, afschrift ca. 1460 (1 stuk)
- nr. 942 Akte, opgemaakt 4 juli 1448, houdende bepaling door prior en convent van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht en Abel Pietersz, dijkgraaf van de nieuwe bedijking voor de Maasdam ten noorden van de Maas, Nikolaas Hermansz, dijkgraaf van (Jacob) van Gaasbeek bezuiden de Maas, en heemraden van de gehele bedijking inzake de visserij van het klooster en de waterstaat, gelijktijdig afschrift (2 stukken)
internetref. Archiefinventaris (J.C. Kort, Den Haag 1981)

Den Haag, Nationaal Archief (NA)

archiefnaam Archief van de Heren van Putten en Strijen
archiefinventaris nr. 3.19.43
periode 1235-1459
inhoud met betrekking tot het Utrechtse kartuizerklooster:
- nr. 108 Akte van bevestiging door Jacob van Gaasbeek van het kartuizerklooster Nieuwlicht in het bezit van tienden in Strijen met toezijzing van andere tienden aldaar, 1415; afschrift, z.j., en vidimus van prior en convent van het regulierenklooster te Amsterdam, 1456 (1 charter en 1 stuk / 1 fol. 155v)
- nr. 149 Akte van bevestiging door hertog Albert van de stichting van een kartuizerklooster door Zweder van Abcoude,1391 (1 charter / 1 fol. 21v)
internetref. Archiefinventaris (C. Dekker & J.C. Kort, Den Haag 2004)

Utrecht, Het Utrechts Archief (HUA)

archiefnaam Archief van het kartuizerlooster Nieuwlicht bij Utrecht
archiefinventaris nr. 1006-3
periode 1346-1811
inhoud A. Inleiding (Algemeen / Vóór de reformatie / Na de reformatie / De opheffing / De archieven)1
B. Inventaris
- Stukken van algemene aard
- Stukken betreffende bijzondere onderwerpen: Organisatie (Rechten en privileges, Dienst in de kerk, Confraterniteit, Begunstigers, Betrekkingen met andere kartuizerkloosters, Procurator) / Beheer (Collatierechten, Tienden, Heerlijke rechten, Landerijen en huizen, Roerende goederen) / Financiën (Algemeen, Rekening en verantwoording, Schulden en vorderingen) / Processen
C. Bijlagen (onder meer Specificaties betreffende het eerste cartularium / Priors / Pocurators
internetref. http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=39&micode=100...
  • 1. Gekaderd in de andere Utrechtse klooster- en kapittelinstellingen.