1.5.2 Literaire bronnen

Het volgende overzicht is overgenomen uit [Delvaux & De Grauwe 1993a] en [Delvaux 1956]

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

- ms. 6206-08: Chronijcke van Lier
- ms. 22453: Histoire de Lierre van J. Bax
- ms. III 1466: Lira Brabantiae Civitas illustrata van J.F. Portanus

Lier, Stadsarchief, afd. Manuscripten

Gedenkwaardighe Memorien van 1425 tot ende met het jaer 1582, samengesteld door R. van Graezen

Grande Chartreuse, Archives

- Mutilus commentarius, mediis raptus ex ignibus, rerum maxime insignum, quae Cartusiae Kilinae, sive Antverpianae aliquando, nunc Lyranae, obtigerunt: origineel ms. met een onafgewerkte kroniek over de stichting van de Kielse kartuis, over stichters en weldoeners uit de eerste eeuw na de stichting, abrupt afgebroken (getranscribeerd door P. Bastin in zijn bundel over de Kielse kartuis, nr. A-v, 9a, bewaard in hetzelfde archief)

A. Miraeus, Diplomatum Belgicorum nova collectio, dl. 3, Bruxellis [Brussel] 1735, 157-158, 433-434

- Twee akten uit 1328 betreffend de interventie van de Kielse prior bij de stichtingen van Lierde en Zelem