Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Brussel]

Namen van kartuizers in Brussel, volgens de Listes des pensionnaires ..., in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 139, fol. 1r (naar de aantekeningen van Hendrik Delvaux).1

J.B. [Joannes-Baptista] Luyckx, 60 jaar in december 1788 — BxM114.
Charles [Carolus] Reydans, zestigjarige, gestorven op 14 april 1788 — BxM030.
Pierre Jean [Antonius] Isenbaert, zestigjarige — BxM015.
Judocus [Anthelmus] Schuremans, 60 jaar in oktober 1788 — BxM011.
Jean [Bruno] Martin, 60 jaar in oktober 1794 — BxM025.
Gerard [Joannes-Baptista] Moreau, 60 jaar in oktober 1804 — BxM116.
Pierre [Petrus-Robertus] Van Endyhoven, 60 jaar in juli 1810 — BxM154.
Jean Joseph [Alphonsus] Garitte, gestorven op 3 april 1785 —BxM006.
J.B. [Josephus] van Gucht, 60 jaar in september 1811 — BxM120.
J. François [Joannes-Franciscus] Grégoire, 60 jaar in december 1796 — BxC011.

Zie ook: Het lot van de kartuizers na de opheffing in 1783 / De Grauwe Jan

Nomina conversorum, donatorum, in: Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis ..., dl. 1, fol. 24r-24v

Nomina professorum religiosorum Cartusiae Dominae de Gratia in Scheut prope Bruxellas, in: Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis ..., dl. 1, fol. 15v-21r

  • 1. De meeste religieuzen zijn opgetekend met hun wereldlijke voornaam. Hun kloosternaam werd tussen vierkante haken bijgevoegd. Hun vermelding in [PCBR 1999] volgt op het einde van elk item. — Onderstaande gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de vermeldingen in voornoemd repertorium.