De historie ende mirakelen van O.L. Vrouwe van Loretten (...) verçiert met schoone historien en copere figuren

Oorspronkelijke titel
Horatius Tursellinus S.J., Lauretanae Virginis historia, Romae, Aloysius Zannetus, 1597.1

Drukken
druk 1 Brugge, Weduwe Joannes Clouwet, 1666
druk 2 Brugge, Franciscus Van Heurck, 1701
beschrijving antiquariaat De Rosentuin Huldenberg2
  • 1. Internetreferentie: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie, dl. 8, Bruxelles & Paris 1898, 143.
  • 2. Zie bijlage. De link naar de bron is gedeactiveerd.