Landboek van de Paters Chartreusen

archief Gent, De Zwarte Doos (SA Gent)
rchiefnaam Boedelbeschrijvingen Gedele
archiefinventaris nr. 330/275
regest f. 28/ Isabelle Marie Desomere, thans gehuwd met Petrus Philippe Baes, weduwe
van Egidius Franciscus Desomere, moeder en voogd over Petrus en Franciscus Desomere, minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk, evenals Isabelle Marie Desomere, meerderjarig kind uit hetzelfde huwelijk, treden uit onverdeeldheid. De erfenis wordt verdeeld tussen Petrus, Franciscus en Isabelle Marie Desomere. Bezittingen: een huis in de Kortemunt genaamd "de Croone" (Landboek van den armen van Sinte-Nicolaes f. 205), twee naast elkaar gelegen huizen in een straatje op de waterkant van de Langemunt, een huis in de Kortemunt genaamd "Den Bourgoinschen Schilt" (Landboek van de paters Chartreusen f. 9 v; Landboek van het begijnhof van O.L.V. ter Hoijen f. 128), een huis (twee woningen) in de Brandstraat (Landboek van Sint-Michiels), een huis aan de ganck van de Lieve (Landboek van het kapittel van SintePharaïldis), een speelgoed met hofstede en landerijen te Bellem, een bos te Aalter, een bos en een meers te Merelbeke
datering 6 maart 1772
internetref. http://nl.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=search&page_size=10&nam...