Papieren De Grauwe Jan

Briefwisseling1
- van Derville André S.J. (Chantilly) 1970.X.13.2
- van Gaillard Bernard O.Cart. (Sélignac) 1970.XI.26.3 — Zie bijlage.
- aan Gruijs Albert (Nijmegen) 1970.XII.12.
- van Gruijs Albert (Nijmegen) 1970.XII.15.
- van Fauchon Luc O.Cart. (Grande Chartreuse) 1970.XII.16.4
- van Derville André S.J. (Chantilly) 1970.XII.22.5 — Zie bijlage (antwoord).
- van Gruijs Albert (Njmegen) 1971.III.05.6
- van Gaillard Bernard O.Cart. (Sélignac) 1971.III.26. — Zie bijlage.
- van Gruijs, Albert (Nijmegen) 1971.VI.01.
- aan Derville André S.J. (Chantilly) 1971.VII.25. — Zie bijlage.
- van Derville André S.J. (Chantilly) 1971.VIII.09.
- van Valvekens J.B. O.Praem. (Averbode) 1977.X.26.

Transcripties
- Dieta salutis per modum epistole composita a reverendo domno iohanne divitis ordinis Carthagiensis (!), missa abbati sancti Petri Gandensis ordinis sancti Benedicti, een traktaat over de goede dood, voorafgegeaan door Nota sequentes versus de morte en Circa sequentem dietam salutis mortis. Met aanvang van vertaling (zie bijlage).7

  • 1. Alleen de brieven met documentaire informatie zijn gescand.
  • 2. Met ongedateerd handgeschreven antwoord in het klad van Jan De Grauwe.
  • 3. Antwoord op een ongedateerd schrijven van Jan De Grauwe in machineschrift.
  • 4. Antwoord op ongedateerde brief in het klad van Jan De Grauwe.
  • 5. Met ongedateerd handgeschreven antwoord in het klad van Jan De Grauwe.
  • 6. Met ongedateerd handgeschreven antwoord in het klad van Jan De Grauwe.
  • 7. De transcriptie kan niet worden gescand wegens de slechte staat van de kopij in machineschrift. Dieta betekent: dagelijks voedsel.