Heropenening van de opgeheven kartuizen in de Teutoonse provincie na de Franse Revolutie

Het generale kapittel van 21 mei 1794, gehouden in de kartuis van Bologna, geeft volgende ordonnanties in verband met het heropenen van de opgeheven kartuizen in de Teutoonse provincie. De definitoren menen in het belang van het heropenen van de huizen in de Tetoonse provincie dat de monniken, die wensen terug te keren, dat niet moeten doen in hun huis van professie; dat de monniken die enigszins tegen hun zin terugkeren bepaalde verzachtingen van hun levenswijze mogen krijgen; dat er één huis moet zijn waar novicen kunnen opgenomen worden om een goede opleiding te bekomen; later kunnen ze dan verspreid worden over de overige huizen. De Franse Overheersing echter heeft deze hoopvolle verwachtingen onmiddellijk tenietgedaan. — Mededeling van Jan De Grauwe (Destelbergen) met medewerking van Francis Timmermans (Brussel) op 29 januari 2009.

Editie van het document
volgens de Archives de la Grande Chartreuse, Varia-6 ALEM 4, p. 15-16.

Nos diffinitores praesentis capituli generalis, audita a Rdo Patre relatione omnium, quae aguntur pro restitutione et instauratione domorum provinciae Teutoniae ut restitutio haec in bonum vargat domorum tam in spiritualibus quam temporalibus, in quantum in nobis est, omninodam Rdo Patri tribuimus potestatem in his quae sequuntur:

1° Juxta concessam a Summo Pontifice Rdo Patri facultatem, fiant uniones et extinctiones domorum, prout exigent circumstantiae.
2° Collocentur monachi in domibus restitutis, nulla habita ratione domus ex qua sunt professi.
3° Monachi qui quasi inviti ad ordinem revertuntur, vel quorum conversatio dubia, collocentur in quibusdam domibus ubi, ex indulgentia et juxta prudentiam Rdi Patris, pro ratione temporum, concedentur eis quaedam mitigationes.
4° In posterum unica sit domus in provincia, modo sit tota provincia sub ditione unius Principis, in qua recipiantur novitii, ut sic facilius inveniantur qui mores juniorum monachorum possint instruere.
5° Si nimis multiplicentur in ista domo novitii et juniores professi, assignetur pro his postremis alia domus, in qua sollicitius super conversationem illorum invigilant prior, vicarius aliique institutores.

Actum in diffinitorio, sedente capitulo Bononiae, die vigesima prima Maii 1794.

Fr. Nicolaus Albergati prior Cartusiae
Fr. Ignatius Tricot prior ds Vallisbonae
Fr. Philippus Batini prior ds. Lucae
Fr. Carolus Oxner prior ds Ittingen
Fr. Matthaeus Giraud, proscribe Rdi Patris, omnes Diffinitores