BOEK: Cel en wereld. Kartuizers en boeken in Roermond (1376-1783)

Cel en wereld. Kartuizers en boeken in Roermond (1376-1783)
Studia Cartusiana, 3 / Miscellanea Neerlandica, 42
ISBN: 978-90-429-3177-0

Van de kartuizers zegt men dat zij een speciale en heilige relatie met boek en bibliotheek hebben. Volgens de master narrative onderscheiden de monniken van Bruno zich in de omvang van hun collecties, de zorg voor het boek en de spirituele representatie van beide. Dat iconische verhaal evoceert enkel de handschriftentijd.
De ontdekking van de zeldzaam gedetailleerde en meticuleuze bibliotheekcatalogus (1742) van de Roermondse kartuis Bethlehem, maakt het mogelijk de mythe van kartuizer en boek te toetsen. Deze studie, in november 2012 in Nijmegen als proefschrift verdedigd, onderzoekt hoe met de handschriften werd omgesprongen, hoe de ontwikkeling van de bibliotheek ná de vijftiende eeuw verliep, en hoe die ontwikkeling beïnvloed werd door de boekenmarkt. De analyse van het achttiende-eeuwse bibliotheekbeheer toont vervolgens hoe de kartuizers met hun boeken omgingen in een periode die tot nu toe zowel door de wetenschappelijke literatuur als door de bevlogen verhalen veronachtzaamd werd.

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9632