Agalma religiosorum sive Meditationes circa dominicae passionis mysteria

Oude drukken

Coloniae [Köln]: Joannes Kinckius, 1609

auteur Gulielmus II, comes Hollandiae (?)
omvang 106 p.
digitale kopie http://books.google.be/books?id=yWU8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Agal...Coloniae-Bonnae-Bruxellis [Köln-Bonn-Brussel]: C. & F. Krüger sumptibus J.M. Heberle (H. Lempertz.), 1849

auteur Gulielmus II, comes Hollandiae (?)
omvang 127 p.
biblioref. Citekey: Axters 1953 niet gevondendl. 2, 113, 122, 507
digitake kopie http://books.google.be/books?id=PLs8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Agal...

Opmerking
Volgens de informatie van PB Bois-Saint-Martin, beelden 32-33, die hij vergaarde uit Petrus de Wals Collectaneum rerum gestarum ... in hs. KB Brussel, 7044-46, fol. 31r (55)1 (zie bijlage aldaar), Raissius 1632, beeld 239 (p. 179) en Morotius 1681, beeld 138 (p. 119), vertaalde Michael Dierickx voornoemd werk ex Germanico idiomate en bewerkte het tot een sermone lati[n]o. De toeschrijving van dit werk aan graaf Willem II van Holland (†1256), zoals de titel vermeldt, schijnt betwijfelbaar. Het zou kunnen dat de werkelijke auteur de franciscaan en latere bisschop van Lübeck Joannes van Diest (†1259/60) – ook bekend onder de naam Joannes Teutonicus – was, die de hofkapelaan van de graaf is geweest.2 – © Frans Hendrickx.

  • 1. Transcriptie, p. 73.
  • 2. Over Jan van Diest, zie Willibrord Lampen, ‘Joannes van Diest, O.F.M., hofkapelaan van Graaf Willem II en eerste Nederlandsche bisschop uit de Minderbroedersorde’, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, 44 (1926), 299-312.