Epistola ad Lambertum O. Cart., vicarium domus sancti Beati prope Confluentiam

Handschriften volgens huidige bewaarplaatsen

Mainz, Stadtbibliothek

signatuur I 115a
folia fol. 2*r-11*r
auteur Dominicus de Prussia O.Cart.
herkomst Mainz: kartuizers
datering midden 15e eeuw
biblioref. BAMAT 1991, nr. 744
List, Gerhard & Gerhardt Powitz, Die Handschriften der Stadtbibliothek Mainz, dl.1: Hs. I 1 - Hs I 150, Wiesbaden 1990, 198-199
internetref. http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/hsk0088 > Hs. I 115a
opmerking Brief in de jaren 1447/48 gericht aan Lambertus, vicaris van de kartuis te Koblenz, als voorafgaand onderdeel aanwezig in het Exercitium humile et devotum de educatione Domini Jesu et gloriosae virginis Mariae matris eius, een geschrift van de kartuizer Dominicus van Pruisen († 1460), in Duitse vertaling overlegeverd in hs. Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, 1884, fol. 8r-174v ([Klinkhammer 1972]17). Deze vertaling is weliswaar niet herkomstig van de Keulse kartuis, zoals Klinkhammer beweert, maar van het Windesheimse augustinessenklooster Engeltal te Bonn (Gerard Achten & Hermann Knaus, Deutsche und Niederländische Gebetbuchhandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, Darmstadt 1959, 242-243 (nr. 61). — © Frans Hendrickx.