6. Archeologische overblijfselen

Mededeling van de heer Guy Vansteenwegen, 23 januari 20131
Tijdens rioleringswerken op de kartuizersite van Sint-Martens-Lierde, die in oktober 2012 werden begonnen, hebben archeologen sporen van het oude hoevegebouw, het Melkhof, alsook restanten van een pandgang of pandhof, gelegen tussen de kloosterkerk en het café, gevonden. De sporen van het hoevegebouw werden vernietigd voor het aanleggen van de riolering, met uitzondering van de waterput, die de huidige bewoner wenste te behouden.
Als men door de grote inkompoort binnengaat, heeft men vervolgens rechts op het binnenplein opzoekingen gedaan vóór het huis, dat oorspronkelijk de brouwerij was en nu de pastorie is. Wat deze restanten waren, was niet onmiddellijk duidelijk. De gevonden gewelven zouden wel uit de 15de-16de eeuw dateren. Dit alles werd na onderzoek terug bedolven onder de straat. Momenteel is men volop bezig aan de rioleringswerken tussen de kloosterkerk (heden parochiekerk Sint-Martinus) en het café. Waar men moet uitdiepen voor de aanleg van de riolering, zullen de restanten vernietigd worden. Waar zich ondiep gelegen overblijfselen bevinden, mag men niet verder uitdiepen en worden de relicten in kaart gebracht.
Er werden zoveel mogelijk foto's genomen, zowel door G. Vansteenwegen als door de archeologische dienst van Solva (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie), Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere. — © Guy Vansteenwegen.

Andere links naar overblijfselen van de kartuis uit de Inventaris van het onroerend erfgoed.2
Hoeve met korenwatermolen (Lindeveldmolen)
Poortgebouw (deels gastenkwartier)
Priorshuis
Priorshuis (deel) met hoogstamboomgaard
Twee woningen met café De Kartuizer
Windmolensite

  • 1. G. Vansteenwegen is de bewoner van het Melkhof, de voormaige kartuizerhoeve in de Kartuizerstraat te Sint-Martens-Lierde.
  • 2. Met dank aan Jos Bernaer (Herne) voor deze meldingen.