Prior-generaal 72

Jacobus Johannes Theeuwes werd in 1936 geboren te Gilze-Rijen bij Breda (Nederland). Hij studeerde aan het juvenaat van de cisterciënzerabdij van Marienkroon waar hij professie deed. In 1961 stapte hij over naar de Orde van de Kartuizers in de Franse kartuis van Sélignac (Ain) waar hij in 1966 onder de kloosternaam Marcellinus werd geprofest. Daar werd hij in 1973 procurator, welke functie hij ook waarnam toen hij in 1974 werd overgeplaatst naar de kartuis van Mougères en bovendien, na de overdracht van dit huis aan de Zusters van Bethleem, in de kartuis van Montrieux (Var) in 1977. In 1983 werd hij hier verkozen tot prior. In 1997 werd hij prior van de Grande Chartreuse en meteen de generale overste van de Kartuizers. Nadien werd dom Marcellinus prior van het kartuizerklooster in Montrieux (Méounes-les-Montrieux). Ongeneeslijk ziek, overleed hij in het naburige Toulon op 2 januari 2019.