Rubricae (18e eeuw)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 10956
titel Rubricae voor het officie (Nederlands)
folia 86 folia
herkomst Brugge: kartuizerinnen1
datering 18e eeuw
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 244, (nr. 416)
internetref. www.chive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/244/mode/1up


  • 1. Ondanks het ontbreken van een eigendomsnotitie meent Van den Gheyn op basis van interne criteria te mogen besluiten dat het handschrift van dit klooster herkomstig is.