Liber precum (15e eeuw)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 4638
folia 151 fol.
herkomst onbekend
datering 15e eeuw
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 504-505 (nr. 804)
internetref. www.archive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/504/mode/1up
opmerking Uit de inhoudsopgave is niet onmiddellijk af te leiden dat het hier een Latijns gebedenboek à l'usage des Chartreux (Van den Gheyn) betreft. De notitie op fol. 142v waarin wordt gezegd dat 'mijn broeder', waarschijnlijk in kloosterlijke zin te begrijpen, is gestorven op de vigilie van de apostel Bartholomeus - d.i. 23 augustus - in het jaar 1439 tijdens het vierde uur van de vroege ochtend, biedt ook geen duidelijke oplossing. — © Frans Hendrickx.