Biblia (1460)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 201, 202, 203 (drie delen)
titel Biblia, deel 1: Pentateuch, Jozua, Rechters, Ruth, Jeremia
folia 228 folia
titel Biblia, deel 2: Handelingen der Apostelen, Brieven van Jacobus Petrus, Joannes en Judas, Openbaring van Joannes, Koningen, Spreuken, Wijsheid, Ecclesiasticus, Job
folia 235 folia
titel Biblia, deel 3: Tobit, Ester, Makkabeeën, Profeten (m.u.v. Jeremia), Brieven van Paulus
folia 247 folia
herkomst Scheut bij Anderlecht: kartuizers
datering 1460
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 23 (nr. 49)
internetref. www.archive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/23/mode/1up
opmerking Deze driedelige bijbel vormt samen met Biblia (ca. 1462), het vierde deel, de monumentale bijbel van Scheut. — © Frans Hendrickx.