Biblia (1460) [Ms. Scheut (Anderlecht)]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numeri 201, 202, 203 (drie delen)
partis 1ae titulus Biblia: Pentateuch, Jozua, Rechters, Ruth, Jeremia
foliorum numerus 228 f.
partis 2ae titulus Biblia: Handelingen der Apostelen, Brieven van Jacobus Petrus, Joannes en Judas, Openbaring van Joannes, Koningen, Spreuken, Wijsheid, Ecclesiasticus, Job
foliorum numerus 235 f.
partis 3ae titulus Biblia: Tobit, Ester, Makkabeeën, Profeten (m.u.v. Jeremia), Brieven van Paulus
foliorum numerus 247 f.
origo Scheut (Anderlecht): kartuizers
datatio 1460
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 23 (nr. 49)
annotatio Deze driedelige bijbel vormt samen met Biblia (ca. 1462), het vierde deel, de monumentale bijbel van Scheut. — © Frans Hendrickx.