Map 2. Druksels

1. Adornes-dossier1
1.1 Brief van N. Geirnaert (archivaris Stadsarchief Brugge) aan J. De Grauwe gedateerd 30 juni 1981 betreffende onder meer “... het fonds De Limbirg Stirum [Stadsarchief Brugge], dat in hoofdaak archivalia bevat betreffende de familie Adornes en de door deze familie gedoteerde en beheerde Jeruzalemkapel en -stichting ... bevat heel wat ‘Cartusiana’ ...”.2
1.2 Huis Adornes en de Jeruzalemkerk te Brugge (anonieme notitie): “Het huis Adornes en de bijhorende Jeruzalemkerk werden in de 15de eeuw gebouwd door de familie Adornes. Deze van Genua afkomstige familie vestigde zich op het einde van de 13de eeuw in het welvarende Brugge ... De tweede zoon van Anselmus [Adornes, † 1483], Arnoud, trad in 1482 binnen in Genadedal, waar hij onder de kloosternaam Martinus [Adornes] procurator, en later, in 1491, prior werd tot aan zijn dood in 1507”. — Zie bijlage.
1.3 Stukken betreffende de Brugse kartuizers in de Jeruzalemstichting:
(a) Stukken betreffende het verblijf van de kartuizers van Genadedal in het Jeruzalemcomplex.3Zie bijlage.
(b) Stukken in verband met het “proces tussen Philippus Joly, prior van de Brugse kartuizers en Ignace Anselm Adornes, als oppertoezichter en patroon van de Jeruzalemstichtng, eisers ... betr. de schulden van de gewezen ontvanger Justo Blom aan de Jeruzalemstichting, 1719”.4Zie bijlage.
(c) Stukken betreffende de Jeruzalemstichting uit het archief van het Brugse kartuizerklooster.5Zie bijlage.

2. Akten
2.1 Cartularium van het Karthuizerklooster bij Brugge (Rijksarchief Brugge, Aanwinsten, nr. 49), fol. 56v°-57 : inhoud van de akte gedateerd 3 maart 1320 (n.s.).6Zie bijlage.
2.2 Uittreksels betreffende de apostaat Joannes van Ieper († 1581)7:
- RA Brugge, Kartuizers, 2664 (n° blauw 5524, gedateerd 1571), 2962 (n° blauw 5650, gedateerd 32 augustus); n° blauw 8007 (gedateerd 6 maart 1574), n° blauw 8008 (gedateerd 31 maart 1578).8Zie bijlage.

3. Schilderijen uit het afgeschafte klooster van de kartuizers in Brugge.9Zie bijlage.

4. Publicaties
[De Grauwe 1984g]
[Vandemeulebroucke 1967]

  • 1. Zie ook Map 1. Notities, § 3.1: Noël Geirnaert, Het archief van de familie Adornes...
  • 2. Zie ook Map 1. Notities, § 1.5.
  • 3. Uit: Noël Geirnaert, Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge, dl. 1: Inventaris, Brugge 1987, 132-133 (= Brugse geschiedbronnen, 19).
  • 4. Ibidem, 163-164.
  • 5. Ibidem, 165-166.
  • 6. Uit: J. Marechal, Geschiedenis van de Brugse Beurs, Brugge 1949, 49.
  • 7. Gemaakt door Albertus Pil o.s.b. Zie ook Archief De Grauwe Jan, Antwerpen I & II, Documentatie van Albertus Pil.
  • 8. De inventaris van de akten, gemaakt op het einde van de 19e eeuw, heeft de charters gerangschikt in de verzameling ‘Oorkonden met blauw nummer’ (zie [De Grauwe 1978a]1192).
  • 9. Uit: C. Denorme, ‘Schilderijen uit de door Jozef II afgeschafte Westvlaamse kloosters’, in: Album Antoon Viaene aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Brugge 1970, 197. Zie ook Map 1. Notities, § 1.2 (a).