1.1 Benamingen

[Delvaux & De Grauwe 1993b]7311:
1625: nova Plantatio Antverpiae
1626, mei: nova Plantatio in civitate Antverpiensi
1627, 31 maart: convent vande chartroysen binnen deser stadt (Antwerpen)
1627, 16 april: nieuwe plantagie van d'ordre vande chartroysen binnen Antwerpen
1627, 8 november: nieuwen convente vande chartroysen binnen Antwerpen
1628, 23 februari: niewen godshuyse vanden chartroisen alhier
1630: nova plantatio Antverpiensis
1633, 8 juni: godshuyse vande chartroysen binnen dese stadt
1635, 13 maart: clooster van de chartroisen binnen Antwerpen
1636, 2 augustus: nova Cartusia Antverpiensis
1640, 13 juni: de chartroisen tot Antwerpen
1650, 3 februari: clooster der chartroisen binnen Antwerpen
1654, 3 september: Patres religiosi Carthusiani Antverpienses
1702: domus Antverpiensis
1711, 5 december: clooster vande chartroosen binnen Antwerpen
1780, 3 augustus: Cartusia Antverpiensis Sanctae Sophiae
1783: couvent supprimé des Chartreux à Anvers

  • 1. De benamingen vermeld in [De Grauwe 2005a] zijn hieruit een keuze. Om het huis te onderscheiden van dat te Lier, de voortzetting van het klooster in Het Kiel bij Antwerpen, wordt de katuis ook Domus Antverpiae secunda genoemd ([De Grauwe 1985a]253.