De vita et moribus V.P.D. Gerardi Eligii, professi ... Cartusiae Bruxellensis, cum elogiis quorumdam Patrum ab ipso concinnatis

Handschriften volgens huidige bewaarplaatsen

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 4051-68
folia fol. 178r-198v
herkomst [Brussel: kartuizers]
datering 17e eeuw
latere bezitters
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 6, 1906, 168 (nr. 3856: 30)
internetref. http://www.archive.org/stream/cataloguedesmanu06brusuoft#page/168/mode/2up
opmerking Als herkomst/bezitter wordt op fol. 1r vermeld: "Pertinet ad Cartusiam". Meer dan waarschijnlijk wordt hiermee de Brusselse kartuis bedoeld in samenhang met de notitie op het tweede schutblad vooraan zeggende dat het manuscript "Miscellanea opera P. De Wal" bevat. De verwijzingen in de literatuur betreffende dit Eligius-leven naar hs. 19703 (Cat. KB Brussel, dl. 6, 169-171, nr. 3858) en hs. 20278 (Cat. KB Brussel, dl. 6, 425, nr. 4061) zijn fout. — © Frans Hendrickx.