Boeck van den leven ons Heeren Jesu Christi

Oorsponkelijke titel
Vita Jesu Christi e quatuor Evangeliis et scriptoribus orthodoxis concinnata

Handschriften

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur IV 676
folia 108 folia, i.h.b fol. ?
herkomst Gistel: benedictinessen (Sint-Godelieveabdij)
datering ca. 1500
inhoud proloog: "Een bewijs hoe profitelijc een mensche es hem te oefenen int leuen ons heeren ihesu cristi"
biblioref. Deschamps, Jan, in: Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975, Brussel 1975, 115-117 (nr. 55)
Hoste, A., 'Marginalia bij een teruggevonden handschrift uit de Sint-Godelieveabdij te Gistel', in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75 (1974), 13-14