Kartuizerheiligen rond Christus aan het Kruis (Köln 1535)

Olie op eik (h. 65 / br. 85) in 1535 geschilderd door Anton Woensam van Worms († 1541) en geschonken door Petrus Blomevenna († 1536) aan de kartuis te Keulen waarvan hij de prior was. Het schilderij stelt de Gekruisigde voor die door een dubbele rij figuren is geflankeerd. Ter linker zijde staan Maria, Joannes en Petrus en knielen Petrus Blomevenna die de onderkant van de rechtopstaande balk van het kruis met de armen omvat, alsook zijn naaste verwanten, zijnde zijn ouders en zijn vijf vroeg gestorven zusters. Ter rechter zijde staan de kartuizerheiligen Bruno, Hugo van Grenoble en Hugo van Lincoln, en knielen Blomevenna's grootouders, een oom en drie tantes van vaderszijde.

Bewaarplaats: Keulen, Wallraf-Richartz-Museum.
Inventarisnummer: 208.

Afbeelding uit: [Schaefke 1991]236.
Beschrijving volgens: [Wagner & Bock 1991]120-121.