1.5.1 Archivalische bronnen

Cartularia1
= Hasselt, Rijksarchief, Kartuizers te Zelem, nrs. 14, 15, 16:
nr. 14: akten van 1324 tot 1501 (goederen gelegen in Brabant).
nr. 15: akten van 1326 tot 1479 (goederen gelegen in het graafschap van Loon of Looz en het prinsbisdom Luik).
nr. 16: akten van 1328 tot 1574.

Inkomsten- en uitgavenregister (1747-1793)2
= Hasselt, Rijksarchief, Kartuizers te Zelem, nr. 1.

Kaartboek van de goederen (ca. 1628)3
= Hasselt, Rijksarchief, Kartuizers te Zelem, nr. 4.


Literatuur
Citekey: Vander E...2008a niet gevonden

  • 1. SOENEN 1976, p. 294. VAN DER EYCKEN, Michel, Cartularium van de kartuizers te Zelem (1324-1501), in: Hendrickx 1984, p. 159-160, nr. 2.
  • 2. SOENEN 1976, p. 294. VAN DER EYCKEN, Michel, Grooten reninghenboeck. Ontvangsten en uitgaven (1747-1793), in: Hendrickx 1984, p. 161, nr. 5.
  • 3. VAN DER EYCKEN, Michel, Kaartboek van de goederen van de kartuizers te Zelem (ca. 1628), in: Hendrickx 1984, p. 160-161, nr. 4.