Namen van instellingen

ABA Aartsbisschoppelijk Archief + plaatsnaam
ARA Algemeen Rijksarchief + plaatsnaam
BA Bisschoppelijk Archief + plaatsnaam
BArs Bibliothèque de l’Arsenal (Paris)
BBPS Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars (Trier)
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum (’s-Hertogenbosch)
BM Bibliothèque Municpale + plaatsnaam
BMaz Bibliothèque Mazarine (Paris)
BnF Bibliothèque nationale de France (Paris)
BNM Bibliotheca Neerlandica Maunuscripta (Universiteit Leiden)
BPDép BibliothèquesPubliques des Départments
BSB Bayerische Staatsbibliothek (München)
GA Gemeentearchief, Gemeentelijk(e) Archief(dienst) + plaatsnaam
GB Gemeentebibliotheek + plaatsnaam
GrSém Grand Séminaire (Liège)
HA Historisches Archiv (Köln)
HUA Het Utrechts Archief (Utrecht)
KaA Kathedraal Archief + plaatsnaam
KANTL Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent)
KB Koninklijke Bibliotheek + plaatsnaam
NA Nationaal Archief + plaatsnaam
OB Openbare Bibliotheek + plaatsnaam
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek (Wien)
RA Rijksarchief + plaatsnaam
RG Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen)
SA Stadsarchief + plaatsnaam
SB Stadsbibliotheek + plaatsnaam
SPBK Staatsbibliothek — Preußischer Kulturbesitz (Berlin)
StB Stadtbibliothek + plaatsnaam
StUB Stadt- und Universitätsbibliothek + plaatsnaam
UB Universiteitsbibliotheek + plaatsnaam
UL University Library + plaatsnaam
ULB Universität- und Landesbibliothek + plaatsnaam