1.5.1 Archivalische bronnen

Antwerpen, FelixArchief (Stadsarchief)

archiefnaam Archieven van kerken en kloosters: Kerkelijke instellingen
archiefonderdeel Reguliere geestelijkheid buiten Antwerpen
archiefinventaris nr. KK 1559 (olim XIV 4B)
inhoud voor schepen van Myll verleent Gerrit Van Strijn, broeder tot Zevenbergen, kwijtschelding aan de kartuizers van Vucht van 150 Rijnse gulden op zijn leven
datering 17 juli 1481
internetref. http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx?id_isad=562272

Den Bosch, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

archiefnaam Archief van het Klooster Sophiae Domus in Vught
archiefinventaris nr. 245
inhoud A. Inleiding
- Historisch overzicht van het kartuizerklooster
- Archief: geschiedenis van zijn samenstelling
B. Inventaris
- Relatie met de wereldlijke overheid
- Relatie met de geestelijke overheid
- Verwerving en beheer van goederen en rechten
- Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
- Regesten
periode (1303) 1465-1641 (1653)
internetref. http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&micode=24...