Petrus Blomevenna aan de voet van het Kruis (detail).jpg