Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P and Auteur is R.J. Pollmann  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
R. J. Pollmann
Justus van Schoonhoven, een Delftse kartuizer en martelaar, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 127-134, 1 ill.
[Pollmann 1975]