Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Keyword gelijk is aan manuscripta  [Clear All Filters]
2012
Youri Desplenter
Hs. Brussel, KB, 21625 en de Bijbelvertaler van 1360, in: Youri Desplenter, De geschiedenis van de Middelnederlandse psaltervertalingen herzien. De middeleeuwse overzettingen van het psalmboek uit het zuiden van het Nederlandse taalgebied (ca. 1300 - ca. 1550), Antwerpen, 2012, 22-30, 1 ill. (= Ons geestelijk erf, 83:1)
[Desplenter 2012b]
Christian De Backer
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven, in: Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in Benelux, 62 / 122 (2012), 2-3  
[De Backer 2012b]
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012a]
Youri Desplenter
De zogenoemde ‘tweede standaardredactie’ en de Bijbelvertaler van 1360, in: Youri Desplenter, De geschiedenis van de Middelnederlandse psaltervertalingen herzien. De middeleeuwse overzettingen van het psalmboek uit het zuiden van het Nederlandse taalgebied (ca. 1300 - ca. 1550), Antwerpen, 2012, 15-22, 1 ill. (= Ons geestelijk erf, 83:1)
[Desplenter 2012a]
2014
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis 1797-1850 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 2 dln., Salzburg, 2014, VIII-198 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:46:1-2)  
[Bastin & Hogg 2014]
2017
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 1, Turnhout, 2017, CXCIV-(2)-411-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2017]
Marleen Cré
This is for me nota: The annotator of the Chastising of God’s Children in Yale, Beinecke Library, MS Osborn fa46, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 209-232 (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)
[Cré 2017]
2018
Anne S. Korteweg
Jacobus van Gruitrode, Miroir de l’âme pécheresse, in het Frans. Vertaling uit het Latijn door Jean Miélot (Brussel, 1451) — Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 E 9, in: Anne Margreet W. As-Vijvers & Anne S. Kortweg (eds.), Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit, ’s-Gravenhage, Utrecht & Zwolle, 2018, 138-139, 338
[Korteweg 2018]
Daniela Mairhofer
Medieval manuscripts from the Mainz Charterhouse in the Bodleian Library, Oxford. A descriptive catalogue, 2 dln., Oxford, 2018, 1809 (doorlopend) p.  
[Mairhofer 2018]
Mikhail Khorkov
Wie ein Kartäuserbibliothekar arbeitet. Zur Entstehungsgeschichte und Struktur der Hs. Fonds 201, Nr. 35, der Russischen Staatlichen Bibliothek in Moskau, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds),Sammeln, kopieren, verbreiten. Zur Buchkultur der Kartäuser gestern u. heute.In Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee des internationalen Kongresses f. Kartäuserforschung 13.-16.Juli 2017 Kartause Ittingen, Saint-Étienne, 2018, 257–268
[Khorkov 2018]
2019
Klaas Van der Hoek
Een monumentaal manuscript uit middeleeuws Amsterdam. Koorbijbel, in: Allard Pierson mededelingen, 120 (2019), 32-33  
[Van der Hoek 2019]
2021
Christoph Winterer
Buchmalereien in Handschriften aus der Mainzer Kartause, in: Gerhard Kölsch & Christoph Winterer (eds.), Die Kartause von Mainz. Kunst und Geschichte des ältesten Kartäuserklosters in Deutschland, Oppenheim am Rhein, 2021, 140-147, 11 ill. (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz, 71)
[Winterer 2021]
Annelen Ottermann
Predigen mit der schreibenden Hand. Zur Buchkultur der Kartäuser im Spiegel ausgewählter Handschriften der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz, Heidelberg, ART-Dok – Publikationsplattform Kunst- und Bildwissenschaften, Universitätsbibliothek, 2021, 48-(1) p., 19 ill.  
[Ottermann 2021b]
Annelen Ottermann
Predigen mit der schreibenden Hand. Zur Buchkultur der Kartäuser im Spiegel ausgewählter Handschriften der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz,, in: Gerhard Kölsch & Christoph Winterer (eds.), Die Kartause von Mainz. Kunst und Geschichte des ältesten Kartäuserklosters in Deutschland, Oppenheim am Rhein, 2021, 108-139, 19 ill. (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz, 71)  
[Otterman 2021a]
2022
Simone Kügeler-Race
Lektürezeichen und Rezeptionsspuren in The Book of Margery Kempe. Ein mystischer Vitentext in den Händen englischsprachiger Kartäuser, in: Marieke Abram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2022, 25-58, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[Kügeler-Race 2022]
Ingrid Falque
Les manuscrits de la bibliothèque de la chartreuse d’Utrecht au XVe siècle. Mystique, affect et images, in: Marieke Ambram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2022, 245-286, 7 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[Falque 2022]
Stefan Abel
Mystagogisierung und Implementierung des Nonnenwerks im exemplar des Nürnberger Kartäusers Erhart Groß, in: Marieke Abram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2022, 155-200, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[Abel 2022]
2023
Jos Bernaer
Un livre du chapitre de la Chartreuse de Chercq (Bruxelles, KBR, ms. 3930-31), in: In Monte Artium. Journal of the Royal Library of Belgium (KBR) [Website], 15 (2023), 1-30  
[Bernaer 2023] PDF-pictogram Bernaer_Un livre du chapitre de la Chartreuse de Chercq (Bruxelles KBR).pdf (721.45 KB)

Pagina's