Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan V and Auteur is Verschueren, Anke  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Anke Verschueren
De Bijbelvertaler van 1360 als kartuizercollectief? Over Petrus en Jacobus Naghel en een meervoudig of collaboratief Bijbelvertalerschap, Master Nederlands, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Taal- en Letterkunde, 2016, 37 p., ill.
[Verschueren 2016] PDF-pictogram Verschueren_.De Bijbelvertaler van 1360 als kartuizercollectief.pdf (18.51 MB)