Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan F and Auteur is Cockx-Indestege, Elly  [Clear All Filters]
1984
Elly Cockx-Indestege
Frère Lauent d'Orléans, Summe le roy of des conincs summe, eerste helft vertaald door Jan van Brederode (Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, 1478) — KB Brussel, inc. A 1578 LP (jezuïeten te Brussel), in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 193-194 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984c]