Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan manuscripta and Auteur is Dedeurwaerdere, Thomas  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Thomas Dedeurwaerdere
De kartuizer Herman Stekin (ca. 1360-1428) en zijn Die exposicie op dat heilighe Pater Noster. Historische studie en uitgave van hs. Brussel, K.B. 1654-55, Lth., 2 dln., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Departement Geschiedenis, 1995, XX-472 (doorlopend) p.
[Dedeurwaerdere 1995] PDF-pictogram Samenvatting.pdf (42.17 KB)