Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan confraternitates  [Clear All Filters]
2014
Jan De Grauwe
Confréries / Broederschappen, in: Francis Timmermans (ed.), Calendarium cartusiae monachorum Brugensis, Salzburg, 2014, V-XI (= Analecta Cartusiana, 279:4)
[De Grauwe 2014]
Iris Kwiatkowski & Michael Oberweis
Die Gebetsverbrüderung des Kartäuserordens mit dem Xantener St. Viktor-Stift (1441), in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 73-85, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Kwiatkowski & Oberweis 2014]
1968
C. Hoek
Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam, in: Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor genealogie, 23 (1968), 261  
[Hoek 1968]