Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Benedictus Lambres O.Cart. (biographia)  [Clear All Filters]
1966
C. P. M. Lautenslager & Benoît Du Moustier
Kijk van een kartuizer, in: Katholieke Illustratie, 51 (1966), 20-24, 2 ill.  
[Lautenslager & Du Moustier 1966]
1975
Michael Hanbury
A gifted carthusian: Dom Benoît Lambres, in: Pax. The review of the Benedictines of Prinknash, 65 (1975), 13-18
[Hanbury 1975]
1982
Peter Nissen
Dom Benoît Lambres, a profilic Carthusian writer of the 20th century, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 2-4
[Nissen 1982a] PDF-pictogram Nissen_Benoît Lambres, a profilic Carthusian writer.PDF (635.91 KB)
1984
Peter Nissen
Nederlandstalige kartuizerauteurs uit de 19de en 20ste eeuw, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 146-156 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Nissen 1984b] PDF-pictogram Nissen_Nederlandstalige kartuizerauteurs.PDF (1.26 MB)Afbeeldingspictogram Van Dijck Gabriël_overlijdensbericht.jpg (31.26 KB)
1996
Jan De Grauwe
Dom Benoît Lambres, bio-bibliographie, in: James Hogg (ed.), The mystical tradition and the Carthusians. Internationaler Kongress vom 20. bis zum 23. September 1995, Stift Lilienfeld, dl. 9, Salzburg, 1996, 5-64 (= Analecta Cartusiana, 130:9)  
[De Grauwe 1996k]