Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Elckerlyc  [Clear All Filters]
1979
M. J. M. De Haan & B. J. Van Delden
De Spiegel der zaligheid van Elkerlijk naar de bewaarde bronnen uitgegeven, Leiden, 1979, (6)-101-(1) p. (= Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 7)
[De Haan & Van Delden 1979]
1975
M. J. M. De Haan
Elckerlijc is niet iederéén, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, n. s. 56 (1975), 286-291
[De Haan 1975]
1968
Willem Asselbergs
De stijl van Elkerlijk, Zwolle, 1968, 35 p. (= Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 19A)
[Asselbergs 1968]
1964
Th. Ausems
Elckerlijc's auteur, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 37-56, 2 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)  
[Ausems 1964a]
Th. Ausems
Elckerlijc's première, in: Ons geestelijk erf, 38 (1964), 393-413
[Ausems 1964b]
1951
J.J. Mak
Nieuw licht over de dichter van Elckerlyc, in: De nieuwe taalgids, 44 (1951), 329  
[Mak 1951]
1902
Henri Logeman
Elckerlijc - Everyman. De vraag naar de prioriteit opnieuw onderzocht, Gand, 1902, 175 p. (= Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres, 28)
[1902]