Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan vita contemplativa and Auteur is ...  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
.
...
Vraaggesprek met een kartuizer monnik over de zin van het contemplatieve leven, in: O Bonitas! Halfjaarlijks bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 37 / voorjaar (1968), 1-12, 4 ill.  
[Vraaggesprek 1968]
...
Guigo II de Kartuizer: De vita contemplativa [Scala claustralium], Nederlandse vertaling, Zundert, 1985, 50 p.  
[Guigo II 1985]