Correcties en aanvullingen bij artikel ‘Moines et moniales chartreux belges et néerlandais (19e - 20e s.). Essai de prosopographie’, in: Chartreux: hier et aujourd'hui, Salzburg, 1996, 79-90 (= Analecta Cartusiana, 134)

Scriptum additum d.d. 05.06.2013

[p. 80]
1 Adalbertus Dekkers
geboren te Obdam, doopnaam Jacobus.
4 Alphonsus Remy
niet Rémy
5 M. Ancilla Scholten
geboren te Delden, doopnaam Geertrui, professie als converse op 01.07.1958.
7 Andreas van Winden
noviciaat in Calci, kloosternaam Joannes-Baptista, bij de sluiting van Calci naar Sélignac met Hugo Van Doorne, professie in Sélignac op 02.12.1961; verandert van richting en naam: als Andreas wordt hij convers op 05.03.1964, professie als convers op 07.09.1965, in 1967 hospes in Marienau waar hij overlijdt op 27.10.1975.
8 Anselmus Stoelen
priesterwijding op 09.07.1922, doctoraat in Rome in 1923.
11 Augustinus Cox
doopnaam Gerardus, was in een broedercongregatie in Zuid-Afrika voor zijn intrede in Parkminster.
12 Augustinus Geurts
doopnaam Henricus, geboren te Schiedam, inkleding in Calci op 06.12.1947, priester op 27.06.1954, was in Vedana van 1961 tot 1977, sacrista van 1964 tot 1977, in Farneta van 1977 tot 1983, sacrista van 1978 tot 1983, vicaris bij de monialen van Reillanne van 21.06.1983 tot 06.05.1989, vicaris bij de monialen van Riva van 06.05.1989 tot 1999, op 21.06.1999 te Portes aangekomen waar hij overlijdt in december 2008, auteur.

[p. 81]
14 Ayraldus Wessels
doopnaam Henri, in april 1939 wegens ziekte vertrokken naar zijn familie in Utrecht ‘om weer op krachten te komen’, is er overleden in september, op zijn grafsteen stond de aanroeping O Bonitas.
15 Basilius Caminada
doopnaam Leonard, geboren te Den Haag, priesterwijding in Farneta op 22.03.1953, in Serra San Bruno van 1961 tot aan zijn overlijden op 04.09.1996, auteur.
22 Canisius Janssen
donatie in Pisa (niet in Sélignac).
24 Christophorus Celi
geboren op 25.02.1927.
25 Christophorus Janssens
geboren te Nijmegen, op 17.09.1966, hospes Riva (monialen) waar hij overleed (1997/1998).

[p. 82]
28 Dionysius Houtepen
novicemeester in La Valsainte op 26.07.( of 20.12.) 1931, gestorven op 29.11.1970.
36 Gabriel van Dijck
geboren te Utrecht, priester 12.09.1948 in Stein, in 1966 te Marienau, in 1971 naar Sélignac en in 2001 naar La Grande Chartreuse.

[p. 83]
37 Gerardus Hulsbosch
doopnaam Martinus.
39 Gerardus Ramakers
was novicemeester in La Valsainte tot midden 1931, dan exclaustratus wegens ziekte en overspanning tot in 1935, nadien naar het refugiehuis van La Cervara.
42 Hubertus Bleylevens
verbleef in het refugiehuis van Zepperen van 1902 tot aan zijn uittrede op 25.02.1903.
48 Joannes de Bruijn
doopnaam Joannes, priester op 31.10.1991, in Tranfiguration (VS) in 2000.

[p. 85]
50 Joannes Baptista van Winden
vervalt: zie nr. 7.
56 Justus de Gaiffier
geboren te Blaimont.
57 Lambertus Heldens
op 17.12.1934 zeker procurator (in Vedana of Pavia), op 10.02.1944 zeker procurator in Pavia, zou prior geweest zijn in Pavia.
59 Lanuinus Cools
doopnaam Jozef, priester te Izmir op 02.08.1931, missionaris in Japan, aalmoezenier van de Koninklijke Marine, kanunnik van de basiliek van de H.Johannes de Doper te Izmir, administrator Apostolicus delegatus van het bisdom Izmir, overleden te Schiedam op 24.06.1967.

[p. 86]
63 Leonardus Lammers
geboren te Winschoten.
65 Marcellinus Theeuwes
doopnaam Jacobus, geboren te Gilze en Rijen (Tilburg, NL), priester 25.06.1966, prior Montrieux 27.05.1983, prior-generaal 1997-2012.
67 Michael Vermeulen
voor zijn vertrek naar Vedana was hij in Calci waar hij ook sacrista was.
70 Norbertus Slegerse
einde 1924 intrede bij de Witte Paters te Boechout, noviciaat in ‘Maison Carrée’ herfst 1926, postulant in Farneta op 19. 06.1927, plechtige geloften op 15.08.1932, priester op 11.03.1933, in Serra San Bruno in 1950, coadjutor bij de monialen van Nonenque op 17.10.1956.
71 Olaf De Witte
novice in La Valsainte in oktober 1936.

[p. 87]
78 Petrus van Zeyst
overleden in 1989.
82 Raphael van der Meijden
was cantor in Calci vermoedelijk bij het begin van de Nederlandse stichting aldaar, zou vandaar naar de dominicanen zijn overgegaan.
84 Seraphinus van de Wiel
doopnaam Joannes, geboren te Stratum (NL) op 15.03.1828, professie in S. Sixtus te Westvleteren op 17.05.1853, reeds voor januari 1856 verzoekt hij kartuizer te mogen worden, vertrokken naar de Grande Chartreuse op 01.04.1857.
85 Servatius Leemreis
wordt achteraf benedictijn in Oosterhout.
88 Stephanus Stevens
professie als convers in La Valsainte op 08.12.1989.

[p. 88]
90 Tarsicius Geijer
inkleding in La Valsainte op 10.04.1928.
97 Werenfridus Schröer
doopnaam Alfons, prior Marienau 29.01.1993.

[p. 89]
101 Yvo Goossens
doopnaam Hugo, geboren te Antwerpen, was aanvankelik trappist te Westmalle.


Nieuwe namen

Hugo Van Doorne
Geboren 25.05.1931 te Veurne (B). Doopnaam Robrecht. Drie broers, van wie twee overleden door een auto-ongeluk, en twee zusters. Tussen 1950 en 1954: intrede bij de Witte Paters, twee jaar filosofie in Boechout, noviciaat in Varsenare, één jaar theologie in Heverlee, één jaar CIBI1 in Aalst. In 1954 intrede in de benedictijner Sint-Andriesabdij, Zevenkerke, Brugge. Kleine professie op 30.12.1955. Priester 25.07.1958. Nog twee jaar theologie in Sint-Anselmus te Rome. Met zijn ouders op audiëntie bij paus Pius XII, aan wie hij zijn wens kenbaar maakt kartuizer te willen worden. De paus keurt die wens goed. In september 1959 treedt hij binnen in de kartuis van Calci. In 1961 beslist het generaal kapittel deze kartuis op te heffen. De novicen gaan naar Sélignac. Hugo verlaat Sélignac om verder te leven als eremijt. Hij begeeft zich eerst bij Dom Jacques Winandy in de ermitage van Bellefontaine en vervolgens als pelgrim naar het H.Land (1963-1967). In 1968 steekt hij over naar Sicilië als gevolg van de ‘zes-dagen’ oorlog. Hij installeert zich in een grot te Neto, waar hij nog steeds is.

Andreas Leyten
Geboren te Stratum (NL) op 01.09.1812. Doopnaam Josephus. Professie in Sint-Sixtus te Westvleteren op 24.05.1842. Naar de abdij van Scourmon in Chimay op 22.07.1850. Terug naar Sint-Sixtus in 1851. Treedt binnen in de Grande Chartreuse op 16.04.1854, maar reeds terug in Sint-Sixtus op 01.09.1854.

Robertus Colemijn
Geboren te Hazebrouck (Noord-Frankrijk) op 17.12.1809. Doopnaam Henricus. Professie in Sint-Sixtus te Westvleteren op 04.06.1838. Priester op 11.03.1843. Naar de abdij van Scourmont in Chimay op 22.07.1850. Vandaar naar de Grande Chartreuse op 12.04.1852, maar terug naar Chimay in 1853. Opnieuw in Sint-Sixtus op 24.01.1857, waar hij overleed op 01.02.1888.

Michael Vandendriessche
Geboren te Tielt (B) op 27.06.1900. Doopnaam Michael. Treedt in bij de kartuizers van Parkminster (Engeland) in 1919. Novice van 08.11.1919 tot 10.06.1921. Aankomst in Sint-Sixtus te Westvleteren op 31.07.1921. Plechtige geloften op 17.02.1927. Priester op 27.04.1929. Overleden op 24.02.1955.

Valerius (alias Valhère, Walhère) Janne
Geboren te Namur (B) op 24.05.1854. Doopnaam Joseph Désiré. Professie te Montreuil op 02.02.1895. Vicaris van Portes tot aan de opheffing in 1901. In 1916 in Aula dei. Overleden op 16.07.1921 (of 1928).

Auguste Strale
Geboren op 21.02.1846 te Glimes (prov. Waals-Brabant). Zijn ouders zijn Maurice Strale en Thérèse Deprez. Hij doet zijn intrede in de Société des Frères de Saint-Joseph de Cîteaux. Deze congregatie verwerft in 1846 de oude abdij van Cîteaux en richt er een penitentiaire landbouwkolonie op voor kinderen. Deze congregatie wordt opgeheven in september 1888. Auguste Strale wordt aspirant-donaat in de kartuis van Portes op 01.02.1889 met de kloosternaam Matheus en ontvangt het kloosterkleed op 25.03.1889. Normaal heeft de donatie plaats precies twee jaar later, dus op 25.03.1891, maar die dag was Witte Donderdag. Vandaar dat die plechtigheid verplaatst werd naar 24.05.1891, feest van de H.Drievuldigheid. In Portes wordt hij boekbinder. Na de opheffing van Portes in 1901 gaat hij naar Doornik, eveneens als boekbinder in de voorlopige kartuizerdrukkerij. Op 27.12.1904 komt hij aan in Parkminster waar hij verder boekbinder blijft. Zijn gezondheidstoestand is evenwel slecht en hij overlijdt er als hospes op 05.09.1908.

  • 1. Centre d’Instruction pour Brancardiers et Infirmiers, ook geheten OCGB: Opleidingscentrum voor Geestelijken en Brancardiers.