Antiphonarium (1746) [Ms. Brugge 2 moniales (Brugge)]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 19007, 19008 (2 partes)
titulus partis 1ae Antiphonarium Chartusiani ordinis in festo Adventus (tempus hiemale))
foliorum numerus 228 f.
titulus partis 2ae Antiphonarium Chartusiani ordinis a die Sancto Paschae ad primas vesperas usque ad Adventum Domini (tempus aestivum)
foliorum numerus 213 f.
scriptor De Buigne Seraphina O.Cart. (“Desen bouck is ghescreven door suester Seraphina de Buigne 1746, tot meerder eer en glorie Godts”, pars 1a, f. 225r; pars2a f. 210r)
origo Brugge: kartuizerinnen
datatio 1746
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 420-421 (nr. 673)
annotatio Ondanks de afwezigheid van een herkomstnotitie kan men uit de identificatie van de kopiiste Seraphina de Buigne († 1788) afleiden dat het handschrift heeft toeboehoord aan het kartuizerinnenklooster binnen Brugge. – © Frans Hendrickx.