Eindverhandelingen

[Ameye 2004]

[Barrier 1981]

Bossu, Emma
Tekstuele relaties tussen de laatmiddeleeuwse kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden. Een onderzoek naar de invloed van de Moderne Devotie op de kartuizers. Masterscriptie. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wikjsbegeerte, 2011-2012.
Promotor: Prof. Dr. Jeroen Deploige.
Publicatie: elektronisch alleen te raadplegen in de UGent.

[De Kegel 2010]
[De Potter 1966]
[Dedeurwaerdere 1995]
[Delvaux 1956]

[Geerts 1943]
[Grimbergen-Hansson 1977]

[Hendrickx 1969]
[Hendrickx 1973]
[Hendrickx 1974a]

[Maes 1963]
[Mores 2009]

[Peeters 1958]
[Pierlet 1999]
[Pil 1951]
[Pottie 1977]

[Roosens 1999]

[Schrije 1997]
[Seynaeve 1981]
[Snoeij 2004]

[Ten Dam 2006]

[Vandamme 1988]
[Vandemeulebroucke 1965]
[Velden 1996]

[Willems 2009]