Andere bewoners

Koormonnik
Voornoemde functionarissen behoorden tot de koormonniken (monachi). Hoe werd men een kartuizermonnik? Als men zich aangetrokken voelde tot het kloosterleven bood men zich bij de prior aan met het verzoek om novice te mogen worden. Men moest tenminste twintig jaar zijn, kunnnen lezen en zingen. Na een proefperiode (probatio) werd men toegelaten tot het noviciaat en onder de hoede geplaatst van een oudere monnik.
...

Convers
...
Literatuur
[Dubois 1968b]
[Laporte 1960c]

Donaat
...

Clericus-redditus
...

Laicus-redditus
...

Hospes
...

Bijzondere gevallen

Demissus
...

Apostata
...