[Dionysius Vanden Eynde O.Cart.]: Origines Carthusianorum monasteriorum [Ms. Antwerpen 2]

bibliothea Brussel, Konnklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 164951
paginarum numerus [2]-368-[1] p. (i.h.b. p. 9[f. 5r]-361[f. 181r])2
auctor "tuus Vasseur" [Van den Eynde Dionysius O.Cart.]
origo Antwerpen 2: kartuizers (Sint-Sophia)
datatio 1790-1794
possessores Gasparoli J. M. M.3
Van Hulthem Charles Joseph Emmanuel4
biblio - Bibliotheca Hulthemiana ou catalogue méthodique de la riche et précieuse collection de livresz et de manuscrits délaissés par M. Ch. Van Hulthem, dl. 6: Manuscrits, Gand 1837, 134 (nr. 479)
- Cat. KB Brussel, dl. 6, 1906, 163 (nr. 3853)
- Catalogue d’une belle collection de manuscrits, tant sur velin que d’autres, dont la vente se fera à Anvers, mercredi 3 septembre 1823, [Anvers 1823], 12 (nr. 80)
- [Hendrickx 1984c]5
annotatio Door zich op vermomde wijze tuus Vasseur te noemen verwijst de auteur naar de kartuizerannalist Leo Le Vasseur († 1693), in wiens voetsporen hij met zijn uit vier boeken bestaande historiografie van de Kartuizerorde treedt. Hij identificeert zich als geboortig van Antwerpen, waar hij in 1743 in het kartuizerklooster werd geprofest. Ongetwijfeld is deze de kartuizer Dionysius Van den Eynde die op 25 december 1714 in Antwerpen het levenslicht zag en in de kartuis aldaar op 5 februari 1743 zijn professie deed ([PCBR 1999]dl. 2, 408-409, nr. AnM017). In 1781 was hij als sacrista de medeondertekenaar van de kloosterrekeningen voor dat jaat. Zijn overlijdensdatum is niet geweten. Vermoedelijk leefde hij nog altijd in 1791. Dit zal blijkbaar wel zo geweest zijn, aangezien 1790 het laatste jaartal is dat in zijn werk wordt vermeld. Misschien was hij zelfs nog in 1794 in leven. In 1793-1794, tien jaar na de officiële opheffing van de kartuis in 1783, trachtten de kartuizers tevergeefs een nieuwe doorstart van hun kloosterleven bij de overheid te bekomen, hetzij in de oude kartuis van Lier, hetzij in het Antwerpse huis ([Delvaux & De Grauwe 1993b]749-750). – © Frans Hendrickx.
  • 1. J. Van den Gheyn heeft aan het handschrift, dat blijkbaar geen duidelijke hoofding heeft, deze titel gegeven. Daarom heeft hij deze in zijn beschrijving tussen verkante haken geplaatst (zie hierna biblio: Cat. KB Brussel).
  • 2. Het manucript is zowel gepagineerd als gefolieerd. J. Van den Gheyn, die de folionummering volgt (zie hierna biblio: Cat. KB Brussel), komt hierdoor tot een andere indeling: f. 5r-181r (p. 9-361) bevatten het voornaamste deel van het werk.
  • 3. De bibliofiel Joannes Gasparoli († 1814) was gegradueerd kanunnik van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Antwerpen. – Zie ook https://www.dbnl.org/tekst/_tij003195001_01/_tij003195001_01_0014.php (n. 4).
  • 4. https://academieroyale.be/fr/who-who-detail/relations/charles-joseph-emm...
  • 5. Opmerking: ‘bl.’ in de materiële beschrijving (p. 164) is wel degelijk de juiste afkorting voor ‘bladzijde’ (naast ‘blz.’) en mag dus niet als blad (folio) worden gelezen.