Titels van archivalische en literaire bronnen

Herne
Contrat d’échange entre le Chapitre de Ste Waudru à Mons et la chartreuse d’Hérinnes d’un héritage sis à Ottinghen1
Nomination d’un garde pour veiller à la conservation des bois, étangs et possessions de la chartreuse d’Herinnes2

Leuven
Commemoratio aliquot Carthusianorum domus Lovaniensis / Molanus Joannes
De fundatione Cartusiae Lovaniensis / Molanus Joannes
De fundationibus et dotationibus cellarum [Carthusiae Lovaniensis] / Molanus Joannes
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Leuven]
Memorabilia quaedam apud Carthusianos [Lovanienses] / Molanus Joannes

Nieuwpoort
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Nieuwpoort]

Raamsdonk
Cartularium 15e eeuw [Raamsdonk]
Cartularium 1518 [Raamsdonk]

Roermond
Historica Relatio duodecim Martyrum Cartusianorum, qui Ruremundae in ducatu Geldriae anno M.D.LXXII. agonem suum foeliciter compleverunt / Havens Arnoldus
Historie van twelf martelaers der Carthuyser ordre, die binnen de stadt Ruremonde in 't jaer ons Heeren 1572 haeren strijdt ghelukkelijck hebben volbracht, door 't onnosel vergieten haers bloedts / Havens Arnoldus / vert. Uwens Michael

Rooigem > Gent
Landboek van de Paters Chartreusen

Scheut (Anderlecht) > Brussel
Calendarium Cartusiae Bruxellensis auctius cum observationibus Ordinis antiquitate nec non mystica ratione divini officii / De Wal Petrus
Cataloge der boecken versaemelt door den Seer Eerweerdighen Heere Luijckx, prior van het Clooster der Chartreusen binnen Brussel anno 1778 / Luyckx Joannes Baptista (?)
Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tum patriae tum ordinis / De Wal Petrus
Hoe dit convent van Ons Vrouwe van gratie der ordenen van den chartroesen gemenlick genoemt Tschuete es gefundeert buyten Brussele / Tourneur Joannes
Lettre du P. Gregorius au prieur de la chartreuse de Liège, Bruxelles, 27 octobre 1677 / Geys Gregorius (?)
Liste des manuscrits trouvés au couvent supprimé des charteux à Bruxelles aiant trait à la matière héraldique (1786)
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Brussel]

Sint-Kruis-Brugge) > Brugge 1
Boekenleen uit de kartuis te Sint-Kruis bij Brugge (laatste kwart 14e eeuw)
Grafschriftenboek
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Brugge 1]

Sint-Martens-Lierde (Geraardsbergen)
Gedicht ter ere van Antonius vander Elst bij het celebreren van zijn Eerste Mis (Sint-Martens-Bos, 06.10.1744)

Utrecht
Anniversarium Carthusianorum Vallis novae Lucis Sancti Salvatoris Ultrajectensis [Utrecht]
Cartularium 1546 [Utrecht]
Cartularium 1555 [Utrecht]

Vught ('s-Hertogenbosch)
Annales Cartusiae Sanctae Sophiae / Eligii Raddelet Gerardus

Zuidelijke Nederlanden
Boekenlijsten van de kartuizerbibliotheken bij de opheffing van de kloosters door Jozef II
Heropening van de opgeheven kartuizen in de Teutoonse provincie na de Franse Revolutie3