Gedichten

veilinghuis The Romantic Agony, Brussel (2015)
beschrijving volgens catalogus Gedichten (Leuven, 2de helft 18de eeuw [1783]1).
Nederlands handschrift op papier, c. 20 x 15 cm, latere kartonnen band (versleten), 293 pp. (marges besnoeid, vochtvlekken, laatste blad los). In redelijk goede staat.
Verzameling van zo’n 60, meest religieuze, (gelegenheids)gedichten en enkele liederen, 1778-1796 – vermoedelijk autograaf met correcties. Pieter-Antoon van Heusden (Antwerpen 1738 – Leuven 1797) was jezuïet tot de ontbinding van de orde in 1773, werd dan kartuizer, tot ook die orde in 1783 werd opgeheven.2 Een selectie van zijn verzen werd gepubliceerd door P.-C. Cassiers (Antwerpen 1856). Achteraan bijgevoegd: planodruk (beschadigd) met een gedicht voor de intrede van Joanna de Becker bij de Witte Vrouwen te Leuven op 22 oktober 1793.
biblioref. [Cassiers 1856]
[Lodewijckx 2004]
The Romantic Agony. Book & Print Auctions, Brussels 20 & 21.11.2015. Catalogue 57, 245, nr. 1114
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram Bruno van Heusden_Gedichten.jpg1.28 MB