Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Lier]

Namen van kartuizers in Lier, volgens de Listes des pensionnaires ..., in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 139, fol. 13v (naar de aantekeningen van Hendrik Delvaux).1

Antoine [Antonius] De Witte, gestorven op 15 februari 1784 — ALM012
Jean [Ignatius] Schellinckx, gestorven op 1 januari 1784 (of 31 december 1783) — ALM091
Benoit [Benedictus] Vanden Brule, gestorven op 6 augustus 1785 (of 14 augustus 1785) — ALM022
Adrianus-Jacobus Charles [Carolus] Harts, zestigjarige, gestorven op 27 april 1788 — ALM031
Petrus-Carolus Jean [Joannes] Leuckx, gestorven op 3 oktober 1783 — ALM135
François [Franciscus] La Ruelle, 60 jaar in maart 1795, gestorven op 5 november 1789 — ALM042
Gommaire [Bruno] Thomas, 60 jaar in mei 1805 — ALM030
Pierre [Petrus] Van Roosenbroeck, 60 jaar in juni 1811 — ALM213
Jacques [Jacobus] Lavens, 60 jaar in maart 1809 — ALM098
Gommaire [Gommarus] Janssens, zestigjarige — ALC008
Jean [Joannes] Verberght, zestigjarige, gestorven op 27 mei 1787 — ALC019

Addendum
Volgens de Liste des individus — Lierre, in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 425 (naar de aantekeningen van Hendrik Delvaux).2

Antoine De Witte, geboren te Antwerpen, 72 jaar, geprofest op 23 novembert 1733, verblijf te Lier
Ignace Schellinckx, geboren te Mechelen, 79 jaar, geprofest op 22 oktober 1724
Benoit Van den Brule, geboren bij Breda, 75 jaar, geprofest op 17 oktober 1728, verblijf te Lier
Charles Harts, geboren te Lier, 67 jaar, geprofest op 26 november 1741, verblijf te Lier
Jean Leuckx, geboren te Tollembeek, 60 jaar, geprofest op 3 juni 1743, verblijf te Lier
François La Ruelle, geboren te Antwerpen, 47 jaar, geprofest op 1 november 1757, verblijf te Lier
Bruno Thomas, geboren te Antwerpen, 37 jaar, geprofest op 14 december 1765, verblijf te Antwerpen
Pierre Van Roosenbroeck, geboren te Boechout, 31 jaar, geprofest op 16 juni 1776, verblijf te Boechout
Jacques Lavens, geboren bij Antwerpen, 33 jaar, geprofest op 16 juni 1776, verblijf te Antwerpen
conversen
Gommaire Janssens, geboren te Nijlen, 73 jaar, geprofest op 1 augustus 1737, vervbijf te Lier
Jean Verberght, geboren te Duffel, 70 jaar, geprofest op 7 augustus 1738, verblijf te Lier
novicen
Antoine Mortelmans, geboren te Antwerpen, 25 jaar, gekleed op 16 december 1781 — ALM010
Martin Van Cauwenhoven, geboren bij Delft, 27 jaar, gekleed op 16 december 1781 — ALM182
Donatien Risack, geboren te Nieuwpoort, 23 jaar, (nog) niet ingekleed — ALM036

Zie ook: Het lot van de kartuizers na de opheffing in 1783 / De Grauwe Jan

  • 1. De meeste religieuzen zijn opgetekend met hun wereldlijke voornaam. Hun kloosternaam werd tussen vierkante haken bijgevoegd. Hun vermelding in [PCBR 1999] volgt op het einde van elk item. — Onderstaande gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de vermeldingen in voornoemd repertorium.
  • 2. Het betreft de religieuzen uit het voorgaande document met opgave van hun geboorteplaats, van hun leeftijd in 1782 of 1783, van hun professiedatum en van hun verblijfplaats na de suppressie. Alle monniken werden wereldlijk priester. — Onderstaande gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de vermeldingen in [PCBR 1999].