Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Herne]

Namen van kartuizers in Herne, volgens de Listes des pensionnaires ..., in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 139, fol. 39v-40r (naar de aantekeningen van Hendrik Delvaux).1

fol. 39v
François [Franciscus] Herreweghen, zestigjarige, gestorven op 28 december 1786 — ChM061
Egidius [Anthelmus] Muylders, 60 jaar in juli 1790, gestorven op 11 mei 1787 — ChM011
Denis [Dionysius] Luyckx, 60 jaar in juni 1789, gestorven op 25 januari 1789 — ChM042
Guillaume [Gulielmus] De Groodt, 60 jaar in juni 1789, gestorven op 14 juni 1783 — ChM081
Pierre-Franchois [Norbertus] De Backere, zestigjarige — ChM199
Barthelemy [Bartholomeus] Cromvogen, 60 jaar in maart 1804 — ChM027

fol. 40r
Ferdinand-Jos(eph) [Ferdinandus-Josephus] Bonnevie, 60 jaar in december 1804 — ChM054
J.B. [Joannes-Baptista] Lembrechts, 60 jaar in februari 1804 — ChM163
Jacques [Jacobus] Ducaers, 60 jaar in 1806, gestorven op 23 oktober 1793 — LoM069
Adrien [Franciscus] Van Nieuwenhove, 60 jaar in februari 1802, gestorven op 26 februari 1794 — ChM062
André [Andreas] Loens, 60 jaar in oktober 1815 — ChM010
J(ean)-B(aptiste) [Hugo] Tombois, 60 jaar in mei 1815 — ChM099

Zie ook: Het lot van de kartuizers na de opheffing in 1783 / De Grauwe Jan

  • 1. De meeste religieuzen zijn opgetekend met hun wereldlijke voornaam. Hun kloosternaam werd tussen vierkante haken bijgevoegd. Hun vermelding in [PCBR 1999] volgt op het einde van elk item. — Onderstaande gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de vermeldingen in voornoemd repertorium.