Epistola de obligationibus religiosorum

Deze brief werd gericht aan Nicasius (†1471), broer van de auteur en curatus in de Sint-Trudoabdij in Brugge. De tekst handelt niet zozeer over pastorale taken en verplichtingen, zoals de titel doet vermoeden, maar eerder over de manier waarop het leven van een zielenherder best ingericht wordt. De auteur legt de nadruk op goed onderricht en een sobere en kuise levenswijze, en besteedt grote aandacht aan de contemplatie, met name van het lijden van Christus, en vooral aan de sacramentaliteit van de eucharistie. In tegenstelling tot de beweringen van oudere bibliografen, stelde Knibber zijn brief niet samen met citaten uit de Bijbel en uit kerkvaders, maar citeerde hij integendeel eerder eigentijdse literatuur, zoals bijv. uit De decem preceptis van de Luikse kartuizer Gerard van Schiedam of uit werk van Jean Gerson. Met betrekking tot de eucharistie verwijst de auteur naar Jan van Ruusbroec, de eerste prior van het professieklooster van de geadresseerde. Hij noemt Ruusbroec vir sacerdotalis … contemplator gloriosus … primus prior et fundator Viridis Vallis, waarbij hij citeert uit diens De ornatu spiritualium nuptiarum. Wanneer de auteur aan het einde van de brief een lijstje van titels opsomt als verdere literatuur, vermeldt hij ook het werk van een andere Groenendaalse regulier, namelijk Gnotosolitos parvus van Arnold van Gheyloven (†1442).1

Incipit
Benignissime semper virginis Marie filium, pastorem pastorum, in crucis patibulo pro suis ovibus immolatum, venerabilis ac precordialissime frater...

Handschriften volgens huidige bewaarplaatsen

Paris, Bibliothèque Mazarine

signatuur 4318
folia fol. 225r-233r
herkomst Herne: kartuizers
datering 15e eeuw
Biblioref. Auguste Molinier, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Mazarine, dl. 3, Paris 1890, 300.
Internetref. www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=MAZC12963
ia600400.us.archive.org/31/items/cataloguedesmanu03pari/cataloguedesmanu03pari.pdf#page=310
www.cartusiana.org/?q=node/4300