Joannes Tourneur O.Cart.: Hoe dit convent van Ons Vrouwe van gratie der ordenen van den chartroesen gemenlick genoemt Tschuete es gefundeert buyten Brussele [Ms. Lier]

tituli alii - Historie van het Clooster van de Chartroesen tot Scheut by Brussel geadmitteert in de selve stadt int jaer 14541
- Hoe dat convent van O.L. Vrouwe van Gratien der ordenen van de Sartroysen, ghemeynlyck genoemt Scheut, is gefundeert buyten Brussele
bibliotheca Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (Nationale Bibliotheek van Nederland)
sectio Handschriften
codicis numerus 71 G 25
foliorum numerus 203 f.
auctor / translator Tourneur Joanes O.Cart.
origo Lier: kartuizers
datatio 1562
possessores Nuewens Anton Jozef (tot 1811)2
Gérard Georges Joseph (vanaf 1811)3
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (vanaf 1932)
biblio [Soenen 1978]492-493
internexus https://webggc.oclc.org/cbs/DB=2.37/XMLPRS=Y/PPN?PPN=310824249
https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000003593
annotatio Deze profes van de kartuis te Scheut bij Anderlecht, waar hij de functies van sacrista, procurator en vicaris uitoefende, transcribeerde en vervolledigde in 1558 het Liber fundationis samengesteld door Marcellus Voet († 1487), voortgezet door Judocus Smit (Josse Smets, † 1532) en hemzelf tot in het jaar 1531 ([Pil 1951]7). In 1562, toen hij enkele maanden als hospes in het kartuizerklooster van Lier verbleef, vertaalde hij de geschiedenis van zijn professiehuis naar het Nederlands ([Soenen 1972]1389, n. 2). Op het einde hiervan bevindt zich een lijst De libris continentibus omnia que in ecclesia, refectorio, capitulo et misse officio leguntur et cantantur (f. 196r-198v), die hij als sacrista te Scheut in 1551 had opgesteld. Hij stierf in 1566 als hospes (?) in de kartuis te Herne. – © Frans Hendrickx.
  • 1. Titel volgens [Soenen 1978]493, n. 31.
  • 2. Vooraanstaand Brussels griffier, rentmeester en koopman († 1813). Zie J. Deschamps, ‘De veiling van de bibliotheek van de Brusselaar Anton Jozef Nuewens in 1811’, in : Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de renaissance naar de romantiek, Leuven & Armsfoort 1986, p. 133-149.
  • 3. G. J. Gérard († 1814) was een Brussels historicus en numismaat. Hij kocht het handschrift op de veiling van Nuewens’ bibliotheek. In de veilingcatalogus staat het handschrift getiteld als: Hoe dat convent van O.L. Vrouwe van Gratien der ordenen van de Sartroysen, ghemeynlyck genoemt Scheut, is gefundeert buyten Brussele. — Ibidem, p. 139.