1.3 Zegel en wapen

[Vallier 1891]280 en [Delbecque 2008]36 (nr. 224)
vermelden dat er geen zegel is (bewaard).