1.2 Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1376/77-1411: provincia Picardiae.
1411-1780: provincia Picardiae Propinquioris.
1780-1783: provincia Teutoniae.2

Binnen de circumscriptie van de Kerk
1380-1410 (Westers Schisma): clementistische obediëntie (Avignon), moederklooster Grande Chartreuse.3 Het kartuizerklooster heeft altijd behoord tot het bisdom Doornik (Tournai).4