1.2 Kerkelijke en bestuurlijke ligging

Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1376/77-1411: provincia Picardiae.
1411-1780: provincia Picardiae Propinquioris.
1780-1783: provincia Teutoniae.2

Binnen de circumscriptie van de Kerk
1380-1410 (Westers Schisma): clementistische obediëntie (Avignon), moederklooster Grande Chartreuse.3 Het kartuizerklooster heeft altijd behoord tot het bisdom Doornik (Tournai).4

Bestuurlijke ligging

Staatkundige ligging
In de 11e eeuw werd het Doornikse veroverd door de graven van Vlaanderen die er een kasselrij stichtten. In 1313-1314 maakte de Franse koning zich meester van de kasselrij en kwam deze onder zijn rechtstreekse invloed, totdat keizer Karel V in 1522 het gebied voorgoed inlijfde bij de Habsburgse Nederlanden. In de context van de Zuidelijke Nederlanden ressorteerde Doornik achtereenvolgens onder het bestuur van de Spaanse en Oostenrijkse tak van het Huis van Habsburg, resp. de Spaanse (1555-1713) en Oostenrijkse Nederlanden (1713-1792), met uitzondering van de jaren 1667-1709 en 1735-1748 toen het Doornikse gebied door de Fransen werd heroverd.5

Topografische ligging
Het kartuizerklooster, zuidoostelijk van Doornik (provincie Henegouwen) op ongveer 3 km buiten het centrum gelegen, stond op de plaats van het huidige kasteel “Château de la Chartreuse”, in 1811 gebouwd door de architect Bruno Renard († 1861).6 Er is nagenoeg niets bewaard gebleven met uitzondering van enkele verspreide overblijfselen in de omgeving.7