1.2 Kerkelijke en bestuurlijke ligging

Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1625-1783: provincia Teutoniae

Binnen de circumscriptie van de Kerk
Het kartuizerklooster behoorde tijdens zijn bestaan tot het bisdom Antwerpen.2

Bestuurlijke ligging

Staatkundige ligging
De stad Antwerpen, waarin de kartuis was gelegen, behoorde tot het markgraafschap Antwerpen dat sinds 1106 definitief in het hertogdom Brabant werd ingelast. Hiervan werd het in 1795 gescheiden toen het tijdens de Franse tijd een Frans departement werd, met name het Département des Deux-Nèthes (Twee Neten of Beide Neten), waarvan de stad Antwerpen de hoofdplaats was.3

Topografische ligging
Het kartuizerklooster werd opgericht binnen de stad Antwerpen, zeer waarschijnlijk in de refuge van Lierse kartuizers, gelegen in de Sint-Rochusstraat4, waar het bleef bestaan tot aan zijn opheffing in 1783. Restanten zijn het kloosterpand (1661-1664) en de kapel (1673-1677).5 In het begin van de 21ste eeuw werd het complex aangekocht en gerestaureerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde met de bedoeling er haar postgraduaatopleidingen te concentreren.6